De XYY vereniging is opgeheven. De website blijft bestaan.

De diagnose XYY wordt vaak gesteld bij een vruchtwaterpunctie. De aanstaande ouders gaan dan op zoek naar informatie over wat hun kind te wachten staat. Gelukkig is er tegenwoordig goede informatie te vinden. Deze website verwijst daarnaartoe. Via een mailtje is het ook mogelijk om in contact te komen met een XYY ouder, die vanuit eigen ervaring vragen kan beantwoorden.

 

Wat is het XYY-syndroom?

Direct bij de bevruchting wordt het geslacht van een kind bepaald door de verdeling van de geslachtschromosomen. Een meisje heeft twee X-chromosomen (XX) een jongetje een X- en een Y-chromosoom (XY). Sommige jongetjes krijgen door een abnormale deling tijdens de zwangerschap een mannelijk chromosoom teveel. Zij hebben dan 2 in plaats van 1 Y-chromosoom in iedere cel van het lichaam (XYY).
Tot op heden is er nog geen duidelijke oorzaak aan te geven voor deze
chromosoomafwijking.
XYY komt volgens onderzoek bij ongeveer 1 op de 1000 mannen voor. De meeste
mannen / jongens met XYY weten echter niet dat ze een chromosoomafwijking
hebben. Er is noch bij de geboorte, noch in het opgroeien een uiterlijk lichamelijk
kenmerk te vinden dat duidt op XYY.
In de gevallen dat XYY wordt onderkend is dat dan ook vaak bij onderzoek voor de
geboorte, zoals bijvoorbeeld een vruchtwaterpuncte.

Iedere cel in het lichaam heeft 46 chromosomen (23 chromosoomparen), waarvan het 23e paar de geslachtschromosomen zijn.
Normaal zijn dat een X (vrouwelijk) en een Y (mannelijk) chromosoom. Bij XYY is er sprake van een 47e chromosoom, er is dan een extra Y-chromosoom ontstaan.

Wat zijn de kenmerken van het XYY-syndroom?

Met vrij grote zekerheid is te zeggen dat jongens met XYY in het begin van de
basisschoolleeftijd een groeispurt doormaken en dat ze gemiddeld zeven centimeter langer zullen worden dan statistisch te verwachten is.
De lichaamsbouw is normaal evenals de (lichamelijke) sexuele ontwikkeling en de vruchtbaarheid.
Jongens met XYY zijn vaak lichamelijk actiever dan hun broertjes. Daarnaast kunnen ze last hebben van driftbuien en impulsiviteit. Ook kunnen ze soms lichamelijk wat onhandiger zijn.
XYY-jongens beschikken over een normale intelligentie (zij het gemiddeld iets lager dan bij broertjes en zusjes), maar hebben een vergrote kans op leer-en
schoolproblemen.
Er kan sprake zijn van sterke acne-vorming vanaf de puberteit.

 

 mail XYY